Dierenartsengroep Rivierenland

Zoönosecheck

Een zoönose is een aandoening die overdraagbaar is van dier op mens. Voor kinderboerderijen, zorgboerderijen en andere bedrijven met een publieksfunctie (denk bijvoorbeeld aan lammetjesdagen of het ontvangen van schoolklassen op uw bedrijf) wordt aangeraden om jaarlijks de Zoönosecheck te laten uitvoeren door één van onze dierenartsen. Deze check laat zien waar je sterke punten en verbeterpunten liggen op het bedrijf, met betrekking tot zoönosen. Als de Zoönosecheck is uitgevoerd wordt deze beoordeeld door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Wanneer aan voldoende punten wordt voldaan, heeft u een zoönosenverantwoord bedrijf en ontvangt u het keurmerkbordje en keurmerksticker voor dat jaar. 

Heeft u vragen over de checklist of wilt u een afspraak maken om de checklist te laten uitvoeren, neem dan gerust contact op met de praktijk.