Dierenartsengroep Rivierenland

Vetwerk

VETWERK – Bedrijfsbegeleiding anno nu

Vetwerk is een softwaresysteem dat de productie- en gezondheidsgegevens van uw melkveebedrijf samenbrengt. Zodat u en uw dierenarts in één oogopslag precies zien hoe uw dieren ervoor staan.

Voordeel: de dierenarts kan u efficiënter begeleiden en adviseren. U ontvangt nog meer waardevolle hulp, informatie en advies.

Een tool voor dierenarts én veehouder

Vetwerk helpt de dierenarts om de bedrijfsbegeleiding te verbeteren en te verdiepen. De data van uw melkveebedrijf zijn 24/7 beschikbaar. Uw dierenarts is dus altijd op de hoogte van de gezondheid, vruchtbaarheid en productie van elke koe. Hij of zij kan efficiënter en effectiever werken, omdat er onder andere automatisch werklijsten worden gemaakt. Minder administratieve rompslomp = meer tijd voor advies en begeleiding!

Met Vetwerk heeft u als melkveehouder elke koe in beeld. Zodat ze gezond blijft, optimaal produceert en drachtig kan worden. De tool levert u meer gezonde dieren en een hoger rendement op, omdat de bedrijfsbegeleiding veel gerichter is.

Onze ervaring is dat Vetwerk zorgt voor:

  • minder zieke dieren;
  • een lager antibioticagebruik;
  • preventief werken: uw dierenarts ziet een koe al voordat ze ziek wordt.

Direct na elk bedrijfsbezoek maakt Vetwerk een bezoekrapport met een overzicht van de bevindingen, scores en behandelde dieren.

Een compleet beeld van uw veestapel

Met Vetwerk heeft u zicht op elke individuele koe, bijvoorbeeld met de automatische werklijsten. Hierop staat elke koe die extra aandacht nodig heeft. Zo weet de dierenarts precies welke koeien gecontroleerd moeten worden bij een bedrijfsbezoek. Hij of zij kan checken of ze gezond zijn én wat er nodig is om ze gezond te houden.

Vetwerk laat het dier pas ‘los’ als zeker is dat ze vruchtbaar en gezond is. Zodra het nodig is, verschijnt de koe vanzelf weer op de werklijst. Door de data van alle individuele koeien in één overzicht samen te brengen en te analyseren, heeft u een compleet beeld van de veestapel.

Een eigen dashboard voor betere prestaties

Elk melkveebedrijf krijgt bij Vetwerk een eigen cockpit en dashboard. De cockpit presenteert per managementgebied de overzichten, de diepere analyses en de diergegevens. In de cockpit kan uw dierenarts ook jaaroverzichten en jaaranalyses maken. Het dashboard toont de operationele kengetallen die de dierenarts wil weten voor elk bedrijfsbezoek: voor een efficiënte bedrijfsbegeleiding.

Zowel u als uw dierenarts heeft toegang tot de cockpit en het dashboard. Met uw toestemming worden de data van uw melkveebedrijf automatisch binnengehaald en ingevoerd. Natuurlijk blijft u als veehouder eigenaar van uw eigen data. Vetwerk respecteert de privacyrichtlijnen. 

Goed om te weten: Vetwerk koppelt met uw eigen bedrijfsmanagementsysteem, maar vervangt dit niet. Zie Vetwerk als een instrument voor uw dierenarts. Het bedrijfsmanagementsysteem blijft uw instrument als melkveehouder.

Wilt u ook een betere bedrijfsbegeleiding, gezonde dieren en een hoger rendement? Vraag uw dierenarts naar Vetwerk of bezoek vetwerk.nl voor meer informatie.