Dierenartsengroep Rivierenland

Mestonderzoek kalveren

Om de juiste behandeling bij kalverdiarree in te kunnen stellen, is het belangrijk om te weten met welke diarreeverwekkers we te maken hebben. U kunt een afspraak maken met de dierenarts om de kalveren te laten onderzoeken of zelf mest naar de praktijk brengen.

Hoe neemt u een mestmonster?
Om een betrouwbare uitslag te krijgen, is het advies om de mest zo vers mogelijk (en gekoeld) bij ons in te leveren.

U kunt het beste de mest direct achter het kalf opvangen met een handschoen.

Met behulp van een sneltest en microscopisch onderzoek, is het mogelijk om u binnen korte tijd uitslag te geven over de oorzaak van de diarree.

In ons laboratorium kan onderzoek gedaan worden naar een aantal diarreeverwekkers:

Sneltest kalverdiarree
Diarree bij kalveren in de eerst levensweek wordt vaak veroorzaakt door E.coli, Rota-/Coronavirus. Daarna kunnen  Rota-/Coronavirus of Cryptosporidium een rol spelen. Met de sneltest is het mogelijk om de mest te onderzoeken op deze 4 verwekkers. Deze sneltest kan de dierenarts ook op uw bedrijf uitvoeren.

Coccidiose
Coccidiose komt meestal voor bij kalveren op 4 tot ongeveer 12 weken leeftijd, maar kan ook op oudere leeftijd nog problemen geven Deze ziekteverwekker kan alleen door middel van microscopisch onderzoek worden aangetoond. In ons eigen laboratorium hebben wij de mogelijkheden om dit microscopisch onderzoek uit te voeren.

 

.