Dierenartsengroep Rivierenland

Paarden

Ons doel is dat u en uw paard of pony maximaal van elkaar kunnen genieten. Daarvoor is een goede gezondheid van uw dier de basis. Wij bieden gezondheidszorg voor uw paard of pony aan op het niveau van de eerstelijns diergeneeskunde. Hieronder vallen alle voorkomende werkzaamheden die ter plaatse uitgevoerd kunnen worden.

Wat kunnen wij voor u en uw paard/pony betekenen?
Bij gezondheidsklachten van uw dier kunnen wij het onderzoeken, behandelen en zo nodig aanvullend onderzoek uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bloedonderzoek, mestonderzoek en bacteriologisch onderzoek. Afhankelijk van de bepalingen die wij wensen en noodzakelijk vinden wordt het monster in ons eigen lab onderzocht of opgestuurd naar een extern laboratorium.

Vaccineren
Het is erg belangrijk uw paard te beschermen tegen een aantal infectieuze aandoeningen door middel van vaccineren. Door een vaccinatie bouwt het paard afweerstoffen op tegen de desbetreffende ziekte en is daardoor beschermd. Er zijn verschillende vaccinaties mogelijk maar het is in ieder geval voor alle paarden van belang om jaarlijks gevaccineerd te worden tegen influenza en tetanus.

Influenza en tetanus
Dit zijn ziektes die alle paarden kunnen krijgen en ook voor alle paarden gevaarlijk kunnen zijn. Influenza is een virusziekte, paardengriep, wat voor paarden zeer heftig en zelfs dodelijk kan uitpakken. Tetanus is een bacteriële infectie die vanuit straatvuil via een wondje het lichaam kan binnendringen en speciaal voor paarden zeer ernstige gevolgen kan hebben. Voorkomen is beter dan genezen!
De influenza en tetanus vaccinatie kunnen in 1 injectie worden toegediend. Voor een goede bescherming krijgt uw paard eerst een basisvaccinatie. Dit betekent twee opeenvolgende injecties met 4 tot 6 weken ertussen. Wanneer de basisvaccinatie goed is uitgevoerd is het voor de meeste paarden voldoende om de vaccinatie jaarlijks te herhalen. Bij paarden die erg gevoelig zijn voor luchtweginfecties is het echter raadzaam om 2 keer per jaar te vaccineren. Een veulen dient zijn of haar eerste vaccinatie te krijgen op een leeftijd van 6 maanden. Als de merrie tijdens haar leven altijd goed geënt is, bij voorkeur tijdens de dracht (liefst 2 maanden voor de verwachte geboorte van het veulen), heeft het veulen via de biest voldoende antistoffen gekregen om het de eerste 6 maanden te beschermen. Mocht dit niet het geval zijn kunt u het beste met uw dierenarts overleggen wat dan de beste leeftijd is om te vaccineren. Voor een goede bescherming dient het veulen 4-6 weken later de 2e injectie te krijgen en 6 maanden later de 3e. Daarna dient de vaccinatie jaarlijks te worden herhaald net als bij volwassen paarden.

Rhinopneumonie
Bij paarden zien er twee belangrijke types van het Equine Herpes Virus (Rhinopneumonie): type EHV-1 en type EHV-4. Type 4 is wijdverspreid in Nederland en veroorzaakt vooral griepachtige verschijnselen. Deze zien we meestal bij gespeende veulens en jaarlingen, waarbij gebrek aan eetlust, koorts, neusuitvloeiing en hoesten kunnen optreden. Type 1 is in principe veel schadelijker, want naast dezelfde griepachtige verschijnselen als bij EHV4, veroorzaakt dit type ook verwerpen, doodgeboorten en/of verlammingen. De op de markt zijnde vaccins bieden bescherming tegen de verkoudheidsvorm, dus de griepachtige verschijnselen. Er is geen waterdichte bescherming tegen verwerpen en voor verlammingsverschijnselen is 100% bescherming niet aangetoond. Vaccins dienen vooral om de uitscheiding van het virus te beperken. Daarom heeft het de voorkeur om alle paarden in de stal te vaccineren tegen EHV-1. Bij verhoogde kans op abortus door Rhinopneumonie kan het dus raadzaam zijn om uw merrie op de 5e, de 7e en de 9e maand van de dracht te laten enten tegen deze ziekte. Overleg met uw dierenarts of dit risico bij uw merrie speelt. Daarnaast moeten goede managementmaatregelen genomen worden zoals het in quarantaine plaatsen van nieuwe paarden.

Paspoort en chip
Uiteraard kunnen wij uw paard of veulen chippen of de werking en locatie van de reeds aanwezige chip controleren bv. bij de jaarlijkse influenza-tetanus vaccinatie. Waarom? Vanaf 1 januari 2006 moet elk paard, pony of ezel vanaf de leeftijd van 7 maanden voorzien zijn van een chip en een paspoort en veulens voor de leeftijd van 7 maanden zonder chip en paspoort mogen alleen aan de voet van de moeder vervoerd worden. Een paspoort kan worden aangevraagd bij de stamboekorganisaties of bij de KNHS. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.nl-paardenpaspoort.nl.
Een chip is een transponder die wordt ingebracht in de halsspier van het paard met een holle naald. Deze transponder is met behulp van een reader af te lezen. Elk paard wordt zo van een uniek nummer voorzien. Als medicijnen aan het paard moeten worden toegediend dient het paard te zijn (evt. worden) voorzien van een paspoort en een chip. De dierenarts noteert de toegediende medicijnen in het paspoort. Sommige medicijnen hebben een wachttermijn voor de slacht (dit is de periode waarin het paard na de laatste toediening niet geslacht mag worden). Ook wormmiddelen hebben een wachttermijn die bij toediening achteraf aan een dierenarts dienen te worden doorgegeven zodat hij/zij dit in het paspoort kan vermelden.
Bovenstaande verplichting tot medicijnregistratie hoeft niet indien definitief wordt afgezien het paard ooit voor de slacht aan te bieden; dit wordt dan in het paspoort vermeld. Dit geldt dan echter ook voor de eventuele nieuwe eigenaar bij verkoop van het paard. Er zijn ook medicijnen die uitsluiten dat het paard nog ooit geslacht mag worden.
Voor vragen of opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar.