Dierenartsengroep Rivierenland

Bedrijfsbegeleiding en advisering

Dierenartsengroep Rivierenland biedt haar melkveehouders bedrijfsbegeleiding aan op maat. Samen met u worden doelstellingen geformuleerd en verbeterpunten besproken. Dit kan zijn op het gebied van uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid, jongvee-opfok, melkproductie of de transitie. Na een van te voren afgesproken tijd wordt gekeken of de doelstellingen zijn behaald of dat er bijgestuurd moet worden. Deze vorm van begeleiding geeft niet alleen een beter inzicht in de eigen bedrijfsvoering, maar zal zeker bijdragen in de verbetering van het bedrijfsresultaat. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van Vetwerk® (www.vetwerk.nl).

Dit maakt het werk voor de dieren, u en ons nog leuker!

Voorkomen is leuker dan genezen

Naast het beter maken van dieren, ligt onze focus steeds meer op het beter maken voor de dieren en u.
In samenwerking met u proberen we de veestapel gezond te krijgen en te houden. Binnen ons team van rundveedierenartsen wordt voortdurend gewerkt aan verruiming van kennis en gekeken naar de mogelijkheden om onze service uit te breiden. Zo zijn wij onder andere verbonden aan het NKGC (Nederlands KlauwgezondheidsCentrum), CowSignals®, Vetvice® en Vetwerk®, waardoor wij de meest recente kennis in huis hebben.

Doordat wij een groot team hebben, met ieder zijn eigen karakter en expertise, beschikken wij altijd over een passende dierenarts voor u en uw bedrijf.

Neem contact op met de praktijk voor meer informatie.

De onderwerpen die nader worden bekeken zijn: 

De bedrijfsbegeleiding is heel goed te combineren met de vruchtbaarheidsbegeleiding. Indien wij bij u de vruchtbaarheidsbegeleiding niet doen, kunt u nog steeds gebruik maken van de bedrijfsbegeleiding.