Dierenartsengroep Rivierenland

Bloedonderzoek rund

Een liggende koe, of ‘’Downer’’ is een grote ergernis. Vaak veroorzaakt door ‘’Melkziekte’’, dus een verlaagd calciumgehalte in het bloed. Het is zinvol om te weten hoe hoog of hoe laag het calciumgehalte is alvorens we een infuus met calcium/magnesium toedienen. In het geval van calcium gaat ‘’Baat het niet, dan schaad het niet’’ niet op. Het kan wel degelijk kwaad om teveel calcium toe te dienen. Calcium is belangrijk voor de spieren in het lichaam, waaronder ook de hartspier. Regelmatig zien we ook bij koeien met ernstige mastitis (graad 3), veroorzaakt door E.coli een verlaagd calciumgehalte en een koe die niet meer in de benen kan.

Het onderzoeken van het fosforgehalte in het bloed is niet zinvol. De koe verliest fosfor via de melk en neemt fosfor op in het voer. Als een koe dus wel melk geeft, maar niet of onvoldoende eet kan een tekort aan fosfor ontstaan. De relatie tussen fosfor in de spieren en het bloed is niet aangetoond, zoals dat bij calcium wel het geval is. Het fosforgehalte in het bloed verteld ons dus niet of dat de reden is dat de koe ligt. Wel is het goed om een koe die onvoldoende eet fosforpillen te geven, zodat zij via de spijsvertering het fosfor aan kan vullen.

Het is mogelijk om bij ons het calciumgehalte te laten onderzoeken. Laat hiervoor de dierenarts, minimaal 6 uur na het laatst toegediende infuus, een bloedmonster afnemen.