Dierenartsengroep Rivierenland

Bloedonderzoek rund

De transitieperiode van een koe is een zeer belangrijke periode voor een goede lactatie, maar dit is ook een periode waarin er veel mis kan gaan. Om deze periode goed te kunnen begeleiden kunnen wij een aantal bloedonderzoeken zelf doen, doordat we dit zelf kunnen doen betekent dit dat de uitslag er nog dezelfde dag kan zijn en er snel bijgestuurd kan worden waar dit nodig is.

Het meest bekende en zichtbare probleem aan het begin van de transitie is toch wel de ‘Downer’, de liggende koe. Vaak wordt dit veroorzaakt door melkziekte, een verlaagd calciumgehalte in het bloed. Dit zijn vaak koeien die onvoldoende gevreten hebben en waarbij naast de calcium huishouding, de energie huishouding niet op orde is. Voor deze koeien hebben we de ‘Downer slide’. Met de informatie van dit onderzoek kunnen we de diagnose stellen, de prognose beter inschatten en de juiste behandeling bepalen.

Daarnaast hebben we ook de ‘Transitie slide’. Deze gebruiken we om te monitoren of de transitie goed verloopt. Het is normaal dat koeien de dag van het kalven een negatieve energie balans (NEB) hebben, maar het komt ook voor dat koeien dit al eerder krijgen zonder dat je het direct aan de koe ziet. Als koeien al eerder in droogstand een NEB hebben, heeft dit gevolgen voor de opstart. Denk hierbij aan ketose, melkziekte en lebmaagverplaatsing. Hierbij is dus van belang dat er al in de droogstand (20 tot 2 dagen voor kalven) bloedonderzoek gedaan wordt om tijdig bij te kunnen sturen.

Als er naar aanleiding van het bloedonderzoek van de transitie blijkt dat er meer onderzoek nodig is of bij onbegrepen of vage klachten tijdens de lactatie dan kan de ‘Lever slide’ gebruikt worden. Een overschot aan leverenzymen wijst op leverschade, vaak veroorzaakt door leververvetting, maar kan ook door stapeling van metalen komen. Zelfs lichte leverschade leidt al tot een verminderde melkproductie, weerstand en vruchtbaarheid.