Dierenartsengroep Rivierenland

Zoogkoeien

Ook voor uw vleesvee kunt u bij ons terecht. Wij verlenen alle acute zorg zoals verlossingen, keizersnedes, behandelingen van zieke koeien en verklaringen voor noodslachtingen. Tevens kunt u ons bellen voor advies met betrekking tot ontwormen of voor het verkrijgen of bewaken van uw gezondheidsstatus met als doel vrij te worden van verschillende ziekten.

Het voordeel van een hoge gezondheidsstatus is dat er minder schade is door bepaalde ziekten en weerstandsgerelateerde aandoeningen. Tevens heeft een vrij-certificaat meerwaarde bij verkoop van runderen en u kunt makkelijker deelnemen aan keuringen. Doordat er tevens bewaking van de vrij-status is, kunt u tijdig ingrijpen als er toch een ziekte binnensluipt. Voorbeelden van ziekten waarvoor een dergelijk programma bestaat zijn: IBR, BVD en Leptospirose.