Dierenartsengroep Rivierenland

Mestonderzoek kleine herkauwers

 

Waarom is mestonderzoek zo belangrijk?
Door het kijken welke wormeieren in uw schapen of geiten mest aanwezig zijn, kan een gerichte behandeling worden ingezet. Indien er heel weinig of geen wormeieren aanwezig zijn, is het niet nodig om op dat moment te behandelen. Hierdoor kan resistentie worden voorkomen.
Ook wilt u liever problemen voorkomen door op tijd mestonderzoek te doen, in plaats van te wachten totdat uw dieren ziek zijn of een groeiachterstand hebben opgelopen.

Wanneer kunt u het beste een mestonderzoek laten doen?
De momenten waarop u het beste een mestonderzoek kunt laten doen zijn:

-In de zomer, 6 weken nadat de dieren naar een schone weide zijn gegaan of 3 tot 4 weken nadat ze naar een verdachte weide zijn gegaan.
-Bij problemen zoals: diarree, groeivertraging, verdenking worminfecties of schrale en/of slome dieren.
-Als u onderzoek wilt laten doen naar leverbot, is de beste tijd om de mestmonsters te verzamelen in de late winter of het vroege voorjaar.

Hoe neemt u een mestmonster?
Om een betrouwbare uitslag te krijgen, is het advies om zo vers mogelijke mest, indien mogelijk gekoeld bij ons in te leveren.

-Mest van individuele schapen/geiten:
Dit kunt u doen door te wachten tot uw dieren gaan mesten en dit te verzamelen in een bakje, schone handschoen of plastic zakje. Zo weet u ook van welke dieren u mest neemt. Meestal gaan de dieren mesten wanneer u tussen de dieren doorloopt.

-Mest van meerdere schapen/geiten:
Als er meerdere schapen of geiten bij elkaar lopen, dus in dezelfde stal of weide, dan kunt u ook een mengmonster nemen. Probeer van alle dieren een gelijke hoeveelheid mest te verzamelen. Bij een mengmonster is het van belang om de leeftijdsgroepen wel gescheiden te houden. Dus volwassen dieren en lammeren apart. Wanneer u dieren heeft met klachten, denk aan diarree of vermageren dan is het verstandig om individuele mestmonsters te nemen.

Het onderzoek op maag-/darmwormen
Bij het mestonderzoek naar maag-/darmwormen wordt het aantal eitjes in de mest van uw schapen of geiten één voor één geteld. De uitslag geeft een duidelijk beeld van de wormbesmetting. In ons laboratorium wordt een hoeveelheid mest afgewogen en opgelost in een afgemeten hoeveelheid zoutoplossing. Daarna wordt onder de microscoop het totaal aantal wormeitjes geteld in een telkamer. Het resultaat wordt uitgedrukt als het aantal wormeitjes per gram mest: EPG. Afhankelijk van deze uitslag krijgt u het advies om al dan niet te ontwormen, en welk middel u het beste kunt inzetten.

Leverbotonderzoek 
Bij dit mestonderzoek wordt een andere methode gebruikt, vermeld daarom bij het mestonderzoek duidelijk dat u de schapen of geiten op leverbot wilt laten testen.

 

 

 

 

 

.