Dierenartsengroep Rivierenland

Laboratorium

De locatie in Werkhoven is voorzien van een laboratorium. Hier kunnen wij bacteriologisch onderzoek van melk uitvoeren met bijbehorend antibiogram (gevoeligheidstest voor antibiotica). Dit maakt het mogelijk om bij zowel klinische als subklinische mastitis het best passende behandeladvies te geven. Naast het melkonderzoek is het ook mogelijk om in Werkhoven mestonderzoek te laten doen.

In Meteren kan naast mestonderzoek, ook bloedonderzoek worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld calciumbepalingen.

Voor vragen over het nemen of inleveren van monsters kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

U krijgt dezelfde dag nog de uitslag doorgebeld.