Dierenartsengroep Rivierenland

Laboratorium

Onze praktijk is voorzien van een laboratorium. Hier kunnen wij bacteriologisch onderzoek van melk uitvoeren met bijbehorend antibiogram (gevoeligheidstest voor antibiotica). Dit maakt het mogelijk om bij zowel klinische als subklinische mastitis het best passende behandeladvies te geven. Naast het melkonderzoek is het ook mogelijk om mestonderzoek te laten doen.

Naast mestonderzoek kan er ook bloedonderzoek worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld calciumbepalingen.

Voor vragen over het nemen of inleveren van monsters kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Van mest- en bloedonderzoeken krijgt u dezelfde dag nog de uitslag doorgebeld. De uitslag van een bacteriologisch onderzoek en antibiogram van melk duurt 2 dagen.