Dierenartsengroep Rivierenland

Rund

Op regelmatige basis doen wij drachtigheidsonderzoek, eventueel met behulp van echografie (scannen). Koeien met mogelijke vruchtbaarheidsstoornissen worden eveneens aan het licht gebracht en kunnen adequaat worden aangepakt.

Tevens kunnen de vruchtbaarheidsgegevens uit PIR-DAP geanalyseerd worden en kunnen bedrijfsproblemen voortijdig worden onderkend en bijgestuurd.