Dierenartsengroep Rivierenland

Pinkengriep

Pinkengriep wordt met name veroorzaakt door een combinatie van Bovine Respiratoire Syncytiaal Virus (BRSV) en Para-influenza (PI3). Het is met name in het najaar en de winter een terugkerende probleem. Bij een uitbraak kan schade door sterfte en longschade erg groot zijn. Het verlies aan longcapaciteit zal nooit meer volledig herstellen. Hierdoor missen de kalveren en pinken groei en zullen als vaars en koe lagere melkproducties halen. De jaarlijkse kosten aan medicijnen, arbeid, verminderde groei, uitval, lagere melkproducties, dierwelzijn en verminderd werkplezier zijn dan ook erg groot.

De verschijnselen kunnen variëren tussen hoesten en zware longontsteking met vaak sterfte als gevolg. De ziekte kan zich al uiten bij kalveren van enkele weken oud tot pinken van 2 jaar oud. Een besmetting gaat vaak erg snel door het koppel. Als de ziekteverschijnselen worden opgemerkt is er al veel schade geleden. Door het virus worden de longen zeer vatbaar voor bacteriële infectie (Pasteurella Multocida, Mannheimia Hemolitica, Mycoplasma) met een nog ernstiger ziektebeeld en nog grotere longschade tot gevolg.

Bij een recente uitbraak in een koppel kalveren zagen we het volgende: 1 kalf was inmiddels gestorven, 2 kalveren hadden een longontsteking en de overige kalveren leken op het oog nog gezond. Bij het temperaturen vonden we bij álle kalveren temperaturen tussen de 39,5 en 41,7 graden koorts. Alle kalveren waren dus geïnfecteerd met pinkengriep, maar lang niet alle kalveren tonen in eerste instantie ziekteverschijnselen. De schade is op dat moment al geleden.

Er zijn 2 soorten vaccin op de markt. Een neusvaccinatie en een onderhuidse vaccinatie. De neusvaccinatie kan gegeven worden vanaf 9 dagen leeftijd en biedt bescherming tegen BRSV en PI3. Het vaccin werkt minimaal 12 weken. Door de lokale toediening in de neus wordt ook de lokale afweer van het luchtweersysteem beter gestimuleerd. De onderhuidse vaccinatie biedt naast BRSV en PI3 ook bescherming tegen Mannheimia Hemolitica. Het vaccin kan gegeven worden vanaf 2 weken, met een hervaccinatie na 4 weken en biedt vervolgens een jaar bescherming.

Een vaccinatie tegen pinkengriep is dus een hele goede investering voor de (financiële) gezondheid van uw bedrijf. Het kan makkelijk gecombineerd worden met bedrijfsbezoeken en bijvoorbeeld het onthoornen. Vraag er naar bij uw veearts.