Dierenartsengroep Rivierenland

IBR

IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis) wordt veroorzaakt door het bovine herpesvirus type 1 (BHV1). Zowel jongvee als koeien kunnen deze ziekte doormaken. De symptomen bij een uitbraak kunnen zijn: neusuitvloeiing, rode slijmvliezen, versnelde ademhaling, hoesten, verminderde eetlust, koorts, verminderde productie en soms verwerpen. Besmette koeien blijven altijd drager van de ziekte en zullen dus altijd andere koeien blijven besmetten, waardoor IBR altijd op het bedrijf aanwezig blijft. De weerstand van alle koeien staat dan continue onder druk met verminderde melkproductie, meer verwerpers en meer zieke koeien tot gevolg.

Zeker bij een ‘chronische’ infectie van het koppel kan de schade onzichtbaar lijken, maar uiteindelijk is die er wel degelijk. Je ziet dan koeien die het nét niet doen, of een koppel waar het nét niet lekker loopt. Problemen met de vruchtbaarheid en bijvoorbeeld iets meer verwerpers of zieke koeien. De kosten lopen jaarlijks dus zo toch hoog op, ondanks dat het niet direct opvalt.

Vanaf 3 maanden leeftijd kunnen de dieren gevaccineerd worden. Na een enkelvoudige startvaccinatie krijgen de dieren ieder half jaar een hervaccinatie voor volledige bescherming. Om een eerste beeld te krijgen van de IBR status van een koppel raden we aan om een tankmelkmonster te laten testen op IBR antistoffen. Is deze positief dan is 10-100% van uw koppel besmet met IBR. Is deze negatief, dan is < 10% van uw koppel besmet.

Alle dieren ouder dan 1 jaar én het aangekochte vee dienen dan getapt te worden. De langzame manier van vrij worden duurt minimaal 2 jaar en gaat via het GD tankmelk abonnement. Na 2 jaar onverdachte uitslagen moeten alleen alle koeien ouder dan 6 jaar én al het aangekochte vee nog worden getapt. Om vrij te worden moeten in alle gevallen, alle positieve dieren binnen 6 weken van het bedrijf zijn verdwenen.

Vanwege de ernst van de ziekte worden steeds meer landen om ons heen vrij van IBR. Nederland gaat ook die kant op. Bij de zuivel ontvang je kwaliteitspunten (meer melkgeld) voor je melk wanneer je vaccineert of je vrij laat certificeren voor de ziekte. Steeds meer bedrijven worden ook vrij van deze ziekte, wat een erg goede ontwikkeling is. Let er wel op dat als je vrij bent, je dan niet beschermd bent tegen de ziekte! Juist dan kan een uitbraak erg veel schade berokkenen. Ons advies is om dan ook naast het vrij certificeren te blijven vaccineren totdat IBR geheel uit Nederland verdwenen is. De kosten en alle bijbehorende ellende van een uitbraak en het opnieuw certificeren vallen vele malen hoger uit dan de kosten van de vaccinatie.