Dierenartsengroep Rivierenland

BVD

Boviene virus diarree (BVD) is een infectieziekte dat wordt veroorzaakt door het BVD-virus. De Sluipmoordenaar onder de virusinfecties!

Het virus kan gedurende een lange tijd sluimerend op een bedrijf aanwezig zijn. Dit doordat er dragers kunnen voorkomen die grote hoeveelheden virus uitscheiden. Hierdoor verzwakt de afweer van de dieren in de omgeving van zulke dragers. Het heeft gevolgen voor alle leeftijdsgroepen, maar drachtige dieren zijn extra gevoelig. Als deze voor het eerst worden besmet kunnen er weer nieuwe dragers worden geboren.

Gevolgen van BVD zijn onbehandelbare diarree, sterfte, uierontstekingen, hoog celgetal,verwerpers en een niet optimale productie.

In heel Nederland komt het virus voor en zolang dat het geval is verspreidt het zich voortdurend. En daarom zien we op veel vrije bedrijven regelmatig omslagen, met veel frustratie en kosten tot gevolg. Dit zal blijven voorkomen zolang niet wordt besloten om Nederland BVD-vrij te maken. Tot die tijd kunt u zichzelf verzekeren tegen BVD door uw veestapel te enten.

Alle pinken moeten minimaal twee weken voor inseminatie de basisvaccinatie hebben gehad. (tweemaal enten met 3 weken tussentijd) en vervolgens een jaarlijkse herhaling. Dit geeft in combinatie met vrij certificering de grootste bescherming tegen BVD.