Dierenartsengroep Rivierenland

Paardenpaspoort

Het paardenpaspoort is op verschillende manieren negatief in het nieuws geweest, vooral met betrekking tot slachtpaarden. Hoewel het misschien geen waterdicht systeem is, speelt het paardenpaspoort een belangrijke rol bij de bescherming van de voedselveiligheid. Dat kan alleen als zowel dierenarts als paardenhouder hun verantwoordelijkheden nemen.

In elk paspoort zit een hoofdstuk of bijlage ‘medische behandeling’, waar de eigenaar en dierenarts moet tekenen of het paard al dan niet uitgesloten wordt voor humane consumptie. Paarden die uitgesloten worden voor consumptie (de zogenaamde niet-voedselproducerende paarden) kunnen alle medicijnen toegediend krijgen zonder dat de eigenaar daar een registratie van moet bijhouden.

Paarden die niet uitgesloten worden voor de slacht kunnen niet alle medicijnen toegediend krijgen. Ook moet de eigenaar een administratie bijhouden van alle medicijnen (met wachttijd) die het paard toegediend krijgt.

Voor de dierenarts betekent dit, dat bepaalde medicatie in het paspoort genoteerd moet worden. Bij het gebruik van sommige diergeneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld phenylbutazon) moet het paard zelfs via het paspoort worden uitgesloten voor humane consumptie door de dierenarts.

Voor de paardenhouder geldt dat men ook dan moet zorgen dat bij behandeling door een dierenarts het paspoort beschikbaar is, zodat de dierenarts de status kan controleren.

Wanneer het paard ter slacht wordt aangeboden moet de medicatiehistorie van de afgelopen zes maanden voorgelegd kunnen worden. De enige manier om deze administratieve verplichtingen te voorkomen is het paard via het paspoort ongeschikt maken voor de slacht. Een groot voordeel van het ongeschikt maken voor de slacht van uw paard is dat de dierenarts meer verschillende diergeneesmiddelen kan gebruiken die soms beter werken en dat alle administratieve verplichtingen voor de paardenhouder dan komen te vervallen.

Alle paardenklinieken in Nederland zullen het komende jaar actief gecontroleerd worden door de overheid op naleving van de regels omtrent het gebruik van het paardenpaspoort en de registratie van geneesmiddelen. Dierenartsenpraktijk West Betuwe neemt hier ook haar verantwoordelijkheid en daarom zult u bij het maken van een afspraak gevraagd worden om het paspoort mee te nemen of klaar te leggen op locatie.