Dierenartsengroep Rivierenland

Resistentie – Preventie

Iedereen weet dat er de laatste jaren minder ontwormmiddelen gebruikt zijn dan voorheen. Dit komt onder andere door de receptplicht voor ontwormmiddelen en de enorme toename in mestonderzoeken. Waarom deze ontwikkeling? Doordat er teveel/ te frequent ontwormd werd, reageert een worm niet meer op het gebruikte ontwormingsmiddel; dit wordt ook wel resistentie genoemd. Hierdoor wordt het in de toekomst dus steeds lastiger om goed te kunnen ontwormen.

Preventie; wat kunnen we doen om resistentie te voorkomen?

Uiteraard is elke situatie uniek; uw paarden worden anders gehouden dan die van de buren. Een passend ontwormbeleid, toegespitst op uw situatie, maakt u samen met de dierenarts.

Om u alvast een idee te geven zijn hieronder een aantal belangrijke punten opgesomd:

  • Juiste dosering
  • Voorkom introductie van resistente wormen
  • Aantal behandelingen zo laag mogelijk
  • Gericht, selectief behandelen
  • Regelmatig omweiden
  • Weidehygiene
  • Begrazing met andere diersoorten
  • Controle van de effectiviteit